ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Το αναφερόμενο κόστος, ειναι ενδεικτικό, και αφορά στο συνολικό κόςτος ( κλινική, χειρουργείο, αμοιβές ιατρών) και σε ασθενείς χωρίς καμία χρήση ασφάλειας.
Στις περισσότερες επεμβάσεις ( αυτές που καλύπτονται από ιδιωτική ασφάλεια) δεν υπάρχει χρέωση του ασθενούς με τη χρήση ιδιωτικής ασφάλειας

Αυξητική πέους
Με χρήση βλαστικων κυτταρων από αυτόλογο λιπώδη ιστο: 3000 ευρώ
Με χρήση βιοσυνθετικων ικριωμάτων (scaffolds), ο ασθενής επιβαρύνεται το κόστος του υλικού: (2-2500) ευρώ

Ευθειασμός πέους
Τεχική πτύχωσης: 2500 ευρώ

Νοσος peyronie
Τεχική πτύχωσης: 2500 ευρώ
Με χρήση μοσχεύματος: 4000 ευρώ

Πεική πρόθεση
Χωρίς το κόστος του υλικού: 3000 ευρώ

Ορχική πρόθεση: 2000 ευρώ

Τεχνητός σφιγκτήρας
Χωρίς κόστος υλικού: 3000 ευρώ

Ταινία ακράτειας: 2500 ευρώ

Στένωμα ουρήθρας: 4000 ευρώ

Κιρσοκήλη: 1500 ευρώ

Φίμωση: 700 ευρώ