Δημήτριος Μπορούσας, Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Αισθητική & Επανορθωτική Χειρουργική Ουρογεννητικού Συστήματος

Η χειρουργική των παθήσεων του πέους, είναι καθαρά επανορθωτική και αισθητική χειρουργική. Αφορά σε αποκατάσταση ουλών – δυσμορφιών, συγγενών – επίκτητων – μετεγχειρητικών:

 • Φίμωση, ουλές ακροποσθίας, συμφύσεις ακροποσθίας
 • Υποσπαδία, αποτυχημένη επέμβαση υποσπαδία ή επισπαδία
 • Συγγενή κάμψη, χορδή, επίκτητη κάμψη μετά τραυματισμό
 • Θαμμένο πέος, παγιδευμένο πέος, μικροφαλλία

Η Αυξητική πέους (αισθητική φαλλοπλαστική)

Είναι μια καθαρά αισθητική επέμβαση, που στο 90% περίπου των περιστατικών αφορά σε φυσιολογικά άτομα, χωρίς ανατομικά ή λειτουργικά προβλήματα, που τους απασχολεί η εικόνα των γεννητικών τους οργάνων και επηρεάζει την αυτοπεποίθησή τους. Οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν :

 • Επιμήκυνση πέους
 • Αύξηση της περιμέτρου στο σώμα του πέους
 • Υπερηβική λιπεκτομή ή λιποαναρρόφηση
 • Αποοσχεοποίηση του πέους
 • Αυξητική της βαλάνου
 • Συνδυασμό κάποιων από τα παραπάνω

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται διεθνώς για τους παραπάνω στόχους, αναλυτικότερα:

Επιμήκυνση πέους

 • Τομή υποηβική στη βάση του πέους (ραχιαία), και διατομή των κρεμαστήρων συνδέσμων (κινητοποίηση πέους)
 • Πλαστική σηραγγωδών με μόσχευμα και χρήση πεϊκής πρόθεσης (σε ελάχιστους ασθενείς με σοβαρή στυτική δυσλειτουργία)

Αύξηση περιμέτρου σώματος πέους

 • Αυξητική των σηραγγωδών με μόσχευμα (στις ελάχιστες περιπτώσεις ασθενών που είναι προγραμματισμένοι για πεϊκή πρόθεση)
 • Αυξητική κάτωθεν του δαρτού χιτώνα με χειρουργική απογύμνωση του πέους (degloving), ή με έγχυση με τη βοήθεια κάνουλας
 • Χοριολιπώδες ή λιποπεριτοναϊκό μόσχευμα
 • βιοσυνθετικά απορροφήσιμα ή μη απορροφήσιμα ενθέματα,
 • Αυτόλογο λίπος
 • Δερματικα fillers (κυρίως υαλουρονικό)
 • Σιλικόνη, παραφινέλαιο κλπ επικίνδυνες συνήθως ευρεσιτεχνίες

Αυξητική βαλάνου

 • Με χρήση υαλουρονικού κυρίως
 • Αρκετές επιπλοκές, με συνηθέστερες τη σκληρότητα και υπαισθησία

Αύξηση περιμέτρου σώματος πέους

 • Αυτόλογο λίπος
 • Βιοσυνθετικά απορροφήσιμα ενθέματα
 • Δερματικά fillers (κυρίως υαλουρονικό)

Αυτόλογο λίπος

 • Επεξεργασία του με κιτ που αυξάνουν την περιεκτικότητά του σε βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού (lipogems, cube κλπ)
 • Έκπλυση (βασική ενέργεια)
 • Φυγοκέντρηση
 • Εμπλουτισμός με PRP υγρό ή gel
 • Έγχυση με κάνουλα 18G ή μεγαλύτερη

Υαλουρονικό οξύ

 • Διπλοδιασταυρωμένο
 • Μέχρι 10 cc η πρώτη έγχυση
 • Όχι παραπάνω από 30-40 cc σε 2 έτη
 • Έλεγχος της απορρόφησης του και της φυσιολογικής κατανομής του πριν από κάθε νέα έγχυση
 • Έλεγχος της κατάστασης του δέρματος πριν από κάθε έγχυση

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την πολύχρονη εμπειρία μας

 • Απαραίτητη η σωστή επιλογή, ανάλυση της προσδοκίας και ενημέρωση των ασθενών.
 • Η ασφαλέστερη και πιο προσιτή λύση παραμένει η χρήση αυτόλογου λίπους.
 • Υψηλό σκορ ικανοποίησης παρατηρείται σε ασθενείς που έχουν ενημερωθεί σωστά, και τους απασχολεί η εικόνα τους σε κατάσταση χάλασης.
 • Σε αντικειμενικά φυσιολογικούς άνδρες, προσδοκίες για αύξηση μήκους ή περιμέτρου (μεσότητα του πέους) πάνω από 2-3 cm, σε χάλαση, πρέπει να αποφεύγονται.
Dimitrios Borousas

Author Dimitrios Borousas

More posts by Dimitrios Borousas