Αυξητική Πέους

Η αυξητική πέους αποτελεί τη δημοφιλέστερη αισθητική επέμβαση στους άνδρες. Αφορά συνηθέστερα σε επιμήκυνση του πέους και αρκετές φορές σε συνδυασμό της με διόγκωσή του (αύξηση της περιμέτρου του).

Η Επέμβαση αυξητικής πέους

Η αύξηση του μήκους σε φυσιολογικούς άνδρες με φυσιολογική στυτική λειτουργία, κερδίζεται με την κινητοποίησή του πέους προς τα έξω, απελευθερώνοντάς το από το ηβικό οστό, κόβοντας τους κρεμαστήρες συνδέσμους, και αφαιρώντας το υπερηβικό λίπος, όταν αυτό είναι αυξημένο και “θάβει¨το πέος

Χειρουργικές μέθοδοι

Οι χειρουργικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για επιμήκυνση πέους είναι:

 1.  Απλή επιμήκυνση πέους
 2. αυξητική πέους (επιμήκυνση και πάχυνση ), με αυτόλογο λίπος, με ή χωρίς lipogems
 3. αυξητική πέους με βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού ή πλάσματος και scaffolds

 Απλή επιμήκυνση πέους

 • διατομή συνδέσμων
 • τομή v-y
 • λιποαναρρόφηση ή λιπεκτομή όπου απαιτείται

αυξητική πέους (επιμήκυνση και πάχυνση), με αυτόλογο λίπος, με ή χωρίς lipogems

 • διατομή συνδέσμων
 • λιποαναρρόφηση
 • λιποφίλινγκ, με ή χωρίς βλαστικά κύτταρα

αυξητική πέους με βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού, ή πλάσματος και scaffolds

 • τομή περιτομής και απογύμνωση (degloving) του πέους (κατεβάζουμε δέρμα και δαρτό μέχρι τη βάση του)
 • διατομή συνδέσμων
 • τοποθέτηση βιοσυνθετικών απορροφήσιμων ικριωμάτων πολυγλυκονικού οξέως, εμβαπτισμένων σε βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού ή πλάσματος του ασθενούς
 • επαναφορά του δέρματος και συρραφή του

Τι είδους αναισθησία απαιτείται;

Η επέμβαση αυξητικής πέους γίνεται υπό γενική αναισθησία

Πόσο διαρκεί η επέμβαση αυξητικής πέους;

Όταν προχωρούμε σε αυξητική πέους με μοναδικό σκοπό την επιμήκυνση η επέμβαση διαρκεί περίπου 45 λεπτά.
Εάν επιλεγχθεί αυξητική πέους με επιμήκυνση και πάχυνση η επέμβαση διαρκεί 90 με 120 λεπτά.

Μετά το χειρουργείο αυξητικής πέους

Παραμονή στην κλινική

Ο ασθενής παίρνει εξιτήριο την επόμενη του χειρουργείου

Αποτέλεσμα χειρουργείου

 • Το μήκος αυξάνεται κατά μέσο όρο 3,45 εκ. σε χάλαση (2,1-4,5), και 0,65 εκ. σε στύση (0,5-1,0).
 • Τα αποτελέσματα από μια εμπειρία 10 ετών έδειξαν μέση αύξηση της περιφέρειας σε χάλαση 3,15 εκ.(1,9-4,1), και σε στύση 2,47 εκ.(1,8-3,0).

Αυξητική φαλλοπλαστική & άλλες επεμβάσεις

Σε περιπτώσεις αυξημένου υπερηβικού λίπους γίνεται επιπρόσθετα λιποαναρρόφηση ή λιπεκτομή.

Μετεγχειρητικές οδηγίες

 • Την ίδια ημέρα της επέμβασης γίνεται επίδεση του πέους
 • Η επίδεση παραμένει 3 με 4 ημέρες
 • Χορηγείται αντιβιοτική αγωγή

Συχνές ερωτήσεις για την αυξητική πέους

Υπάρχουν επιπλοκές;

Μετά την επέμβαση μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο μικρό οίδημα ή αιμάτωμα. Η σημαντικότερη (αλλά εξαιρετικά σπάνια) επιπλοκή είναι η φλεγμονή του υλικού, στη διάρκεια του χρόνου εωσότου να απορροφηθεί (3-4 μήνες περίπου).

Η αυξητική πέους είναι επίπονη επέμβαση;

Δεν έχει αναφερθεί κάποιος αξιοσημείωτος πόνος από τους ασθενείς

Πότε μπορώ να κάνω σεξ μετά από επέμβαση αυξητικής πέους;

Σε 3 εβδομάδες, εάν έχετε κάνει απλή επέμβαση επιμήκυνσης. Σε 2 με 3 μήνες, εάν έχει γίνει επιμήκυνση σε συνδυασμό με διόγκωση.

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΔΙΕΘΝΩΣ , ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ, ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΠΕΟΥΣ (ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΦΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ), ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ΟΥΡΟΛΟΓΟ ΔΗΜ.ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

scaffold-surgery-blur

epimhkynsh-peoys-blur

scaffold-plasm-stem-cells

epimhkynsh-peoys-1-blur

epimhkynsh-peoys-2

epimhkynsh-peoys-3-blur

epimhkynsh-peoys-4-blur

epimhkynsh-peoys-5-blur