• Αυξητική Φαλλοπλαστική
  • Κάμψη Πέους – Νόσος Peyronie
  • Αλλαγή Φύλου
  • Φίμωση – Περιτομή
  • Στένωμα Ουρήθρας
  • Υποσπαδίας – Ουρηθροπλαστική